Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Geodezja” S.C. z siedzibą w Legnicy przy ul. Jerzego Libana 5 rozpoczęło swoją działalność 1 lutego 1995 r. Założycielami spółki byli doświadczeni geodeci:

Krystyn Ziółkowski (ur. w 1949, zm. w 2018) absolwent Technikum Geodezyjnego we Wrocławiu, posiadający 25 lat stażu pracy jako geodeta w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym we Wrocławiu Zakład Terenowy w Legnicy. Specjalista do spraw geodezyjnej obsługi inwestycji i ewidencji gruntów.
Jako kierownik zespołu geodezyjnego obsługiwał wiele kluczowych inwestycji realizowanych w ówczesnej Legnicy.
Dzięki fachowości zespołu geodezyjnego, którym kierował, powstały w Legnicy między innymi następujące inwestycje – ZPW „Przybków” przy ul. Nowodworskiej tzw. „Wielka Woda”, Osiedle „Kopernik”, Osiedle „Piekary A” i Osiedle „Piekary C” .

Roland Kosowski (ur. w 1951) absolwent Technikum Geodezyjnego we Wrocławiu. Przed założeniem spółki przepracował 24 lata, podobnie jak K. Ziółkowski, w OPGK Wrocław Zakład Terenowy w Legnicy. Specjalista do spraw urządzeniowo-rolnych oraz obsługi geodezyjnej inwestycji. Jako kierownik zespołu geodezyjnego przygotowywał geodezyjnie większość terenów pod inwestycje w Legnicy. Był szefem zespołu geodezyjnego obsługującego budowę Centralnej Ciepłowni w Legnicy oraz prowadził wraz z zespołem obsługę inwestycji na terenie Huty Miedzi ,,Legnica” oraz na terenie firmy „ LEGMET”

Krzysztof Kobyniewicz (ur. w 1955) absolwent Techników Geodezyjnego we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły 18 lat przepracował we wrocławskiej firmie geodezyjno-projektowej „GEOPROJEKT” jako geodeta. Jest wysokiej klasy specjalistą geodezyjnej obsługi inwestycji. W pierwszych latach swojej pracy zawodowej realizował inwestycje we Wrocławiu i okolicach, a pod koniec lat osiemdziesiątych zaczął pracować na terenie legnickim. Największe inwestycje prowadzone przez Krzysztofa Kobyniewicza za czasów pracy w „GEOPROJEKCIE” to budowa Osiedla „Piekary B” w Legnicy, geodezyjna obsługa budowy Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy oraz rozbudowa i modernizacja „Cukrowni Jawor” w Jaworze.

Andrzej Ostrowski (ur. w 1962) absolwent Technikum Geodezyjnego we Wrocławiu, a następnie Wydziału Melioracji Wodnych Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych na Wrocławskiej Akademii Rolniczej. W latach 1988 do 1995 pracował w OPGK Wrocław Zakład Terenowy w Legnicy. Specjalność A. Ostrowskiego to podziały nieruchomości, wznowienia granic, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych oraz inwentaryzacje i pomiary syt-wys. Wykonywał prace przy geodezyjnej obsłudze budowy Osiedla „Piekary C” oraz przy inwestycjach związanych z rozbudową i modernizacją Huty Miedzi „Legnica”.